Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, mająca na celu krzewienie zainteresowań przyrodniczych i biologicznych oraz ekologii i ochrony zwierząt, a także ochrony krajowego i światowego dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności w odniesieniu do życia i pielęgnacji organizmów oraz ekosystemów wodnych, błotnych i wodno- lądowych, Współpraca ze stowarzyszeniami polskimi i zagranicznymi w zakresie akwarystyki, hydrobiologii, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, Działalność w dziedzinie nauki, zwłaszcza w zakresie życia i pielęgnacji organizmów oraz ekosystemów wodnych, błotnych i wodno- lądowych, Działalność w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony krajowego i światowego dziedzictwa przyrodniczego, zwłaszcza w odniesieniu do organizmów i ekosystemów wodnych, błotnych i wodno-lądowych, w kraju i za granicą

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000081156
  • e-mail: magdud@poczta.fm
  • Adres: UL. SPÓŁDZIELCÓW 41/19, 43-300 BIELSKO-BIAŁA