Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1.Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej. 3. Działanie na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. 4.Działanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym poprzez sport.5. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo - wychowawczymi i sportowymi. 6. Eksponowanie w działalności sportowo - wychowawczej zasady fair play. 7. Propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży. 8. Promocja zdrowia. 9.Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 10. Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów stowarzyszenia. 11. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków stowarzyszenia. 12.0źukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

Dane naszego OPP: