Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pogłębianie wiedzy na temat różnych zagrożeń społecznych (uzależnienia, współuzależnienia, przemocy, problemów emocjonalnych\), doskonalenie trzeźwego, świadomego stylu życia i własnej osobowości.Rozwijanie u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie kompetencji potrzebnych do lepszego funkcjonowania w otaczającym ich środowisku. 0źukacja oraz ćwiczenie umiejętności sprzyjających zdrowemu trzeźwemu stylowi życia, wolnemu od uzależnień, przemocy, kształtowanie nowych, konstruktywnych nawyków niezbędnych do readaptacji i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dane naszego OPP: