Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 . Prowadzenie działalności charytatywnej własnej bezpośredniej lub pośredniej wykonywanej przez inne podmioty. 2 . Działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między społeczeństwami a szczególnie pomiędzy narodami polskim, niemieckim i ukraińskim. 3 . Promocja i organizacja wolontariatu. 4 . Działanie na rzecz rozwoju społeczeństw w obszarach działalności społecznej, edukacyjnej i oświatowej. 5 . Budowa i wspomaganie partnerstw organizacji, stowarzyszeń, jednostek i instytucji oraz wspólnot kościelnych Wrocławia, Dortmundu i Lwowa w celu pojednania narodów.

Dane naszego OPP: