Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja otacza opieką dzieci chore na nowotwór i ich rodziny z terenu całego kraju. Z naszej pomocy każdego roku korzysta kilkaset osób.
Główne działania Fundacji to:
- Prowadzenie Ośrodka Terapeutycznego wspierającego dziecko i jego rodzinę w trakcie i po leczeniu, a także ułatwiającego dzieciom i młodzieży
w okresie remisji adaptację i integrację ze społeczeństwem i rówieśnikami
- Organizacja wolnego czasu dzieciom przebywającym w Naszym Ośrodku
- Organizacja obozów rehabilitacyjnych
- Organizacja obozów stymulacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży po chorobie nowotworowej
- Pomoc finansową rodzinom dzieci i młodzieży, w tym w szczególności w pozyskiwaniu i zakupie leków i wyposażenia medycznego
- Wspomaganie zakładów opieki zdrowotnej w realizowaniu prawidłowych form opieki nad dzieckiem chorym i jego rodziną
- Wspieranie działań związanych z poszerzaniem wiedzy specjalistycznej lekarzy onkologów
- Upowszechnianie wiedzy z zakresu onkologii wśród personelu medycznego, w tym lekarzy innych specjalności
Gorąco zachęcamy do wspierania naszych działań, bo to dzięki Wam możemy wciąż doskonalić i rozwijać naszą działalność.

Dane naszego OPP: