Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele 1 . Uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, w upowszechnianiu rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej. 2 . Podnoszenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 3 . Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia. 4 . Stwarzanie warunków do rozwoju sportu wyczynowego. 5 . Współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami kultury fizycznej i rekreacji. 6 . Koordynowanie i realizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 7 . Propagowanie wybitnych indywidualności sportowych, osiągnięć i wydarzeń. 8 . Konsolidacja, wspieranie i reprezentowanie środowisk działających na rzecz kultury fizycznej, rekreacji i zdrowia a szczególnie okręgowych związków sportowych.

Dane naszego OPP: