Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć ogólnorozwojowych i szermierczych oraz treningu sportowego. Aktywizacja osób dorosłych, w szczególności rodziców dzieci biorących udział w zajęciach szermierczych poprzez organizowanie zajęć dedykowanych i wspólnych (razem z dziećmi). Propagowanie uprawiania sportu poprzez organizację treningu w szermierce sportowej - dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Propagowanie szermierki jako dyscypliny olimpijskiej poprzez organizację pokazów w szkołach jak i w innych punktach miasta. Kształtowanie cech osobowościowych poprzez regularny udział w zajęciach i zawodach sportowych. Osiąganie mistrzostwa sportowego poprzez systematyczny trening. Upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu jako alternatywnego i pożądanego sposobu spędzania wolnego czasu. Kształtowanie pożądanych wzorców społecznych poprzez zachęcenie rodziców do aktywności fizycznej

Dane naszego OPP: