Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

9499 Z 0374 Pełna integracja osób niepełnosprawnych z ogółem społeczeństwa 9499 Z–Znoszenie barier architektonicznych, psychologicznych, społecznych, transportowych i w komunikowaniu się i innych, które utrudniają osobom niepełnosprawnych aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym i korzystania z pełni praw obywatelskich 9499 Z 0374 Pomoc w zdobywaniu potrzebnego sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego i ułatwiającego życie osobom niepełnosprawnym 9499 Z 0374 Uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby ludzi niepełnosprawnych 9499 Z – Organizowanie grup wzajemnego wsparcia i samopomocy 9499 Z – Pozyskiwanie funduszy na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym 9499 Z – Organizowanie obozów rehabilitacyjnych i imprez integracyjnych 9499 Z 0374 Organizowanie zajęć rehabilitacyjno - terapeutycznych 9499 Z 0374 Prowadzenie działań w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP: