Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie opieki, rehabilitacji i adaptacji społecznej poprzez: 1 . Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej oraz ochrony i promocji zdrowia osób niepełnosprawnych 2 . Współpraca i pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 3 . Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i integracyjnej oraz krajoznawczo-wypoczynkowej na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych 4 . Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie kraju i za granicą 5 . Współdziałanie z władzami samorządowymi w celu wprowadzania udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: