Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. 2. Działania na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im odpowiednich warunków bytowania. 3. W oparciu o "Światową Deklarację Praw Zwierząt" oraz "Ustawa o Ochronie Zwierząt". krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ekologii a zwłaszcza świata zwierząt. 4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych postaw swoich członków w realizacji powyższych celów.

Dane naszego OPP: