Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Kultywowanie dorobku i osiągnięć Ziemi Okocimskiej, pielęgnowanie oraz otaczanie opieką zabytków, pamiątek i pomników przyrody 2 . Współtworzenie i współudział w przedsięwzięciach o charakterze społeczno 0374 gospodarczym, kulturalnym, oświatowym i sportowym 3 . Rozwijanie wśród społeczeństwa aktywnych postaw i działania w zakresie realizacji, zadań gospodarczych, kulturalnych i ochrony środowiska.

Dane naszego OPP: