Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w następujących obszarach: Działalność odpłatną 0374 1 . 79.12 .Z Działalność organizatorów turystyki 2 . 86.90 .E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 3 . 85.51 .Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 4 . 85.60 .Z Działalność wspomagająca edukację Działalność nieodpłatną: 1 . 79.12 .Z Działalność organizatorów turystyki 2 . 85.51 .Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 3 . 85.60 .Z Działalność wspomagająca edukację 4 . 86.90 .E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 5 . 88.99 .Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 6 . 94.99 .Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane naszego OPP: