Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

8 . Cele statutowe Fundacji \(zmiany od 21 listopada 2016 r.\): § 5.1 . Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy młodzieży uczącej się i studiującej, wspieranie rozwoju kulturalnego regionu, ochrona dziedzictwa narodowego i kultury materialnej, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, działania mające na uwadze zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców Gostynia i okolic oraz działalność charytatywna, mająca na względzie pomoc osobom z regionu najbardziej tej pomocy potrzebującym.

Dane naszego OPP: