Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi przez sztukę i wobec sztuki oraz szeroko interdyscyplinarności, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do twórczości, upowszechnianie sztuk plastycznych, słowa, a także przyczynianie się do rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych, oraz rekomendację wszelkich działań nieutylitarnych tworzących kulturalno-estetyczny kręgosłup człowieka, wspieranie organizacyjne rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Celem Stowarzyszenia jest także rozwój przez sztukę jako działanie sprzyjające profilaktyce zdrowotnej i społecznej, a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniom społecznym.

Dane naszego OPP: