Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Klubu jest: 1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym jego rozwój, popularyzowanie i podnoszenie poziomu, ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz wychowaniem i szkoleniem zawodników na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego. 2 . Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych. 3 . Krzewienie kultury fizycznej w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4 . Nauka, edukacja i wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. 5 . Działanie na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 6 . Ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków Klubu.

Dane naszego OPP: