Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Celami Stowarzyszenia są także: prowadzenie różnych farm szkolenia sportowego i rekreacyjnego, organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych oraz rekreacyjnych, tworzenie warunków finansowych i organizacyjnych dla rozwoju określonych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, propagowanie osiągnięć sportowych dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: