Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

§ 10 . Działalność Towarzystwa, o charakterze działalności pożytku publicznego, obejmuje: 1 ) pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu oraz pielęgnowanie języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, 2 ) dbałość o wysoką rangę zawodu tłumacza przysięgłego i przestrzeganie zasad jego etyki zawodowej oraz upowszechnianie wiedzy o roli tłumacza przysięgłego w realizacji prawa człowieka do rzetelnego procesu, 3 ) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między tłumaczami sądowymi innych krajów, 4 ) dbanie o finansowe i prawne interesy członków Towarzystwa, 5 ) organizowanie pomocy koleżeńskiej członkom PT TEPIS, 6 ) wydawanie opinii na temat jakości tłumaczenia specjalistycznego zgodnie z przyjętym regulaminem, 7 ) podejmowanie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

Dane naszego OPP: