Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele stautowe organizacji : 1 .Organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu 2 .Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 3 .Tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i materialnych dla skupienia wokół sportu jak największej liczby młodzieży ( w tym szczególna opieka nad młodzieżą szkolną) 4 .Stworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Ruda Śląska poprzez udostępnienie obiektów sportowych i udzielenie fachowej pomocy organizacyjnej 5 .Organizowanie imprez o charakterze masowym w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych 6 .Propagowanie, rozwój i wspieranie sportu rodzinnego 7 .Rozpowszechnianie materiałów propagandowych i reklamowych związanych z ideą sportu i kultury fizycznej

Dane naszego OPP: