Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja wznowiła współpracę doradczą dla wiejskich organizacji pozarządowych na terenie powiatu grodziskiego w zakresie działań społecznych i kulturalnych. W efekcie tej współpracy powstało jedno wiejskie stowarzyszenie we wsi Kozerki, które zostało zarejestrowane. Z inicjatywy Fundacji podjęto zbieranie starych fotografii i dokumentów z terenu wsi, które będą stanowić istotną część opracowania historii wsi. We współpracy z Fundacją organizacje złożyły kilka wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu upowszechniania kultury i integracji mieszkańców terenów wiejskich (jeden projekt już zrealizowano\).

Dane naszego OPP: