Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- organizacja i realizacja warsztatów pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży - poszerzanie zainteresowań i kompetencji, - - kontynuacja współpracy z Radą Pedagogiczną szkoły Łejery (wspieranie w kształceniu, - poszerzanie kompetencji - umożliwianie realizacji projektów autorskich, - wspieranie działań Szkoły Łejery o charakterze innowacyjnym - organizacja i wsparcie logistyczno-finansowe imprez kulturalnych: *wystawienie spektaklu „Masz Prawo do swych Praw” - o prawach dzieci *produkcja teledysku "Poznański bęben" z udziałem dzieci, 038ekontynuacja współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji ORE przy MEN- realizacja nagrań 6 piosenek dla dzieci- słowa, muzyka, rejestracja studyjna- Teatrzyk Piosenny Łejery 038erealizacja nagrań i wydanie płyty "Lekcja z piosenkami"

Dane naszego OPP: