Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności było realizowanie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego szkołę w Ustawie z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty, w szczególności: decydowanie o zwiększonej liczbie godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej oraz zajęć pozalekcyjnych, ustalenie stawek minimalnego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oraz wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, przyjęcie regulaminu rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej i gimnazjum (w związku z liczbą kandydatów przewyższającą liczbę miejsc w szkole\)

Dane naszego OPP: