Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby, towarzyszenie choremu w jego ostatniej drodze oraz pomoc rodzinie pacjenta w trakcie choroby oraz w okresie osierocenia. Zakres tej opieki będzie uzależniony od przygotowania zawodowego wolontariuszy. Sprawowana opieka jest bezpłatna. Stowarzyszenie będzie współpracować z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia. 2 . Prowadzenie działalności na rzecz osób w podeszłym wieku, w tym działania edukacyjne. 3 . Pomoc medyczna, materialna i psychologiczna dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pacjentów i ich rodzin. 4 . Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 5 . Działalność lecznicza ochrona i promocja zdrowia.

Dane naszego OPP: