Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie ufundowało stypendia dla uzdolnionych uczniów pochodzących z ubogich rodzin: na kwotę 2 000 zł. Przyznało również nagrody za wyniki w nauce na kwotę 3 800 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do nagrodzonych uczniów wysłany został formularz podatkowy PIT 8C w formie papierowej za zwrotnym poświadczeniem odbioru, do urzędów skarbowych PIT 8C został wysłany elektronicznie. W zależności od wpływów planowane jest dalsze wspieranie uzdolnionych uczniów pochodzących z ubogich rodzin.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000076793
  • e-mail: staszicaki@wp.pl
  • Adres: ALEJE RACŁAWICKIE 26, 20-043 LUBLIN