Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pozostała działalność związana ze sportem. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Działalność klubów sportowych. W trakcie całego roku szkolnego aktywnie działano i rozwijano obszar szkolenia dzieci i młodzieży, głównie jeśli chodzi o szkółki tenisowe wyodrębnione na bazie uczniów pobliskiego gimnazjum. Działalność ta była całkowicie nieodpłatna dla wspomnianych beneficjentów. Stworzono ponadto specjalny system monitorujący postępy młodzieży, by na tej podstawie przeprowadzać sukcesywną selekcję do bardziej zaawansowanych zajęć treningowych.

Dane naszego OPP: