Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z terenów objętych lub zagrożonych klęską ekologiczną, niepełnosprawnym i seniorom, w szczególności w zakresie rehabilitacji, rekonwalescencji i opieki medycznej, osobom dotkniętym lub zagrożonym uzależnieniami (w tym narkotykowym i alkoholowym) oraz osobom dotkniętym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także promowaniem kultury wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: