Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja inicjuje oraz wspiera finansowo lub współuczestniczy w realizacji programów i projektów rozbudowy i modernizacji Szpitala. Prowadzi szkolenia kadry medycznej Szpitala. Organizuje i finansuje zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala. Organizuje sympozja i konferencje dot. metod leczenia w Szpitalu. Propaguje tradycje i dorobek lecznictwa Szpitala w Kraju i za granicą. Finansuje publikacje poświęcone leczeniu szpitalnemu i problematyce funkcjonowania Szpitala. Promowanie Szpitala w celu pozyskania darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz 1% podatku.

Dane naszego OPP: