Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W roku 2016 Zarząd Fundacji dążył do realizacji następujących celów: 1.1 . Zwiększenie rozpoznawalności Fundacji i zwiększenie świadomości środowiska poligraficznego o potrzebie funkcjonowania Fundacji. 1.2 . Przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i zrealizowanie projektów: 1.2.1 . Literatura zawodowa w szkolnych bibliotekach 1.2.2 . Konferencje szkoleniowe dla nauczycieli zawodu 1.3 . Przygotowanie merytoryczne projektów do realizacji w kolejnych latach: 1.3.1 . Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodu 1.3.2 . Materiały dydaktyczne dla nauczycieli do prowadzenia zajęć 1.3.3 . Wycieczki uczniów do innowacyjnych drukarń 1.4 . Pozyskiwanie funduszy na działalność merytoryczną Fundacji.

Dane naszego OPP: