Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie filozofii politycznej i historii tej dyscypliny, ze szczególnym uwzględnieniem związków między tradycją chrześcijańską (zwłaszcza katolicką), liberalną i konserwatywną, 2 . prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie analizy i opisu zjawisk charakterystycznych dla przechodzenia od systemu totalitarnego do demokracji parlamentarnej i gospodarki rynkowej, i tworzących się nowych instytucji politycznych, społecznych i gospodarczych, zarówno w Polsce jak i w innych krajach regionu Europy Środkowowschodniej, należących do Unii Europejskiej, jak i znajdujących się poza jej strukturami wraz z Rosją, 3 . prowadzenie i wspieranie badań nad dziejami filozofii politycznej, współczesną teorią polityki i stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w strukturach Unii Europejskiej, 4 . popularyzacja problematyki filozofii politycznej i analiz zmian systemowych zachodzących w Polsce i w innych krajach regionu Europy Środkowowschodniej, należących do Unii Europejskiej, jak i znajdujących się poza jej strukturami wraz z Rosją.

Dane naszego OPP: