Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

wspieranie rozwoju i usamodzielniania się dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Działania naszego stowarzyszenia ZADBA skierowane były przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objęte opieką naszego stowarzyszenia. Realizowaliśmy program "Teatralno- muzyczne wędrówki" poprzez wyjścia do trójmiejskich teatrów i opery na przedstawienia teatralne, baletowe oraz program przedstawień muzyczno - teatralnych na terenie naszej placówki goszcząc artystów. Program "Mói przyjaciel pies - dogoterapia"- jest terapia kontaktowa z udziałem psa. Zorganizowaliśmy Festyn integracyjny dla społeczności lokalnej- rodzin sopockich oraz podopiecznych i ich rodzin objętych opieką naszego stowarzyszenia. Wyjechaliśmy na trzydniowy wyjazad rehabilitacyjny do Osady Burego Misia. Zorganizowaliśmy Koncert charytatywny oraz aukcję prac dzieci i prac podarowanych w celu pozyskania środków na cele statutowe. Zorganizowaliśmy warsztaty wielkanocne dla rodzin i podopiecznych stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej. Podjęliśmy się wirtualnej adopcji - adoptowaliśmy psa.

Dane naszego OPP: