Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAZĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZADOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI, 2 . UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ, 3 . INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI, 4 . UPOWSZECHNIANIE, W SZCZEGÓLNOŚCI WSRÓD CZŁONKÓW, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I OŚWIATOWEJ, 5 . WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU, 6 . DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA, 7 . WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA TERENIE OKREŚLONYM W PAR. 2 UST. 1 , 8 . DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU INTEGRACJE OSP ZE SPOŁECZEŃSTWEM.

Dane naszego OPP: