Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-zdrowotnych, a także wspieranie podmiotów prowadzących zorganizowane działania edukacyjno-zdrowotne dla dzieci i młodzieży w następujących obszarach: oświata, edukacja, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, a w szczególności: 1 .Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty, promocji oraz ochrony zdrowia. 2 .Inicjowanie i organizowanie form wypoczynku i czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi, organizowanie wypoczynku o profilu wad postawy ciała i obozów sportowo 0374 rekreacyjnych w kraju i za granicą. 3 .Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych. 4 .Profilaktyka zdrowotna. 5 .Społeczno-wychowawcze działania służące pobudzeniu aktywności ruchowej wśród dzieci oraz świadomości zdrowotnej rodziców. 6 .Prowadzenie działalności mającej na celu ochronę i promocję zdrowia. 7 .Szkolenie oraz doskonalenie kadr nauczycieli, fizjoterapeutów, rehabilitantów, instruktorów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, lub innych zainteresowanych.

Dane naszego OPP: