Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest finansowanie ochrony zdrowia: a) pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania, powołania lub umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy; b) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych; c) emerytów i rencistów, byłych pracowników Prokuratury; d\) prokuratorów, którzy przeszli w stan spoczynku; e) członków rodzin osób wymienionych w pkt a-d. oraz f\) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie problematyki prawnej

Dane naszego OPP: