Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia jest gromadzenie funduszy oraz pomoc rzeczowa i organizacyjna dla wspierania działalności Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 dla dzieci niepełnosprawnych, członków Stowarzyszenia i członków ich rodzin. Do głównych działań podjętych przez organizację w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy - organizowanie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych dla niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia o ich opiekunów, organizowanie półkolonii "lato w mieście"dla dzieci i młodzieży z ZSS nr 11 oraz członków Stowarzyszenia, organizowanie wyjazdów na "zielone szkoły"dla dzieci i młodzieży z ZSS nr 11 oraz członków Stowarzyszenia, prowadzenie działań w zakresie "Zajęcia w wodzie i na sali dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo z Dzielnicy VI" i "Mamo Tato odpocznij - zajęcia usprawniające dla rodziców dzieci niepełnosprawnych na basenie z rehabilitantem.

Dane naszego OPP: