Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im.Jana Bednarskiego w Nowym Targu powstało w celu niesienia pomocy finansowo rzeczowej najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do ILiceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu poprzez udzielanie stypendiów względnie wspomaganie I Liceum Ogólnokształcącegopoprzez zakup i udostępnianie nowoczesnego sprzętu dydaktycznegooraz niesienie innych form pomocy,współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie utrzymania właściwej struktury technicznej budynków-szkoły internatu,sali gimnastycznej

Dane naszego OPP: