Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Towarzystwa jest szeroko pojęta działalność opiekuńcza, a w szczególności współudział w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży poprzez pomoc społeczną oraz programy: profilaktyczne- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacyjne, socjoterapeutyczne, kulturalne, turystyczne, rekreacyjne, sportowe oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowanie opieki nad osobami niezaradnymi życiowo i starszymi, promocję wolontariatu i aktywności społeczności lokalnych, aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz integracji europejskiej.

Dane naszego OPP: