Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Zespołu jest : 1 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie tradycji tanecznych, muzycznych i wokalnych Kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Warmii i Mazur. 2 . 0źukacja, oświata i wychowanie. 3 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 4 . Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu ich szans. 5 . Prowadzenie działalności charytatywnej.

Dane naszego OPP: