Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PKD 86.90.E, kompleksowe działania klubu na rzecz dostępności pomocy rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia oraz prowadzenie programów readaptacji społecznej, indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, prowadzenie konsultacji psychologicznych i grupy wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu, spotkania integracyjne dla wszystkich członków klubu i ich rodzin.

Dane naszego OPP: