Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji wśród swoich członków oraz innych osób pragnących uprawiać wioślarstwo. Popularyzacja i rozwój sportu wioślarskiego w tym wioślarstwa wyczynowego i turystycznego oraz ergometrów wioślarskich. Kształtowanie postawy swoich członków na rzecz ładu i porządku oraz ochrony mienia i dyscypliny społecznej. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Upowszechnianie edukacji ekologicznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Działanie w sferze zadań publicznych szczególnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie sportu. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w szczególności poprzez współpracęz zagranicznymi klubami i stowarzyszeniami wioślarskimi.

Dane naszego OPP: