Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) rozwoju zasad i instytucji społeczeństwa obywatelskiego; 2 ) rozwijania lokalnej przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej; 3 ) podejmowania i umacniania lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych; 4 ) poprawy efektywności funkcjonowania samorządów lokalnych; 5 \) promocji gospodarczej krajów stowarzyszonych w Euroregionie Karpackim; 6 \) promowanie edukacji z zakresu lokalnej historii i kultury krajów stowarzyszonych w Euroregionie Karpackim; 7 ) wspieranie projektów dotyczących efektywniejszego wykorzystania lokalnego potencjału ludzkiego i gospodarczego; 8 ) wspieranie transgranicznej współpracy gospodarczej i kulturalnej pomiędzy krajami stowarzyszonymi w Euroregionie Karpackim. 9 ) ochrony środowiska naturalnego.

Dane naszego OPP: