Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Praca na rzecz stworzenia warunków dla duchowego , intelektualnego i fizycznego rozwoju jego członków i środowiska 2 . Prowadzenie działalności informatycznej, wydawniczej i kulturalno - oświatowej 3 . Budowa więzi międzyludzkich dla organizowania wzajemnej pomocy i współdziałanie w rozwiązywaniu problemów środowiskowych 4 . Kształtowanie demokratycznych form współżycia ludzi i przestrzeganie etyki katolickiej

Dane naszego OPP: