Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

zorganizowano spotkanie w szkole patronackiej im.J.Wilhelma w Legnicy w związku z przyznanymi stypendiami dla uczniów. Na prelekcji zaznajomiono uczniów z działalnością Zakonu oraz propagowano wśród dzieci ochronę zwierząt, polskich lasów i przyrody. - członkowie Zakonu uczestniczą w budowie pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu. - zorganizowano sympozjum naukowe "Żubr - Gospodarz" " Inwazja dzika" - bieżąco wydawane są Roczniki Zakonu oraz publikacje tematyczne. - w zamku Piastów Sląskich w Brzegu urządzono i udostępniono dla zwiedzających salę w której eksponowane są pamiątki związane z osobą Jerzego Wilhelma oraz tradycjami myśliwskimi.

Dane naszego OPP: