Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-organizacja ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji ruchowa, - prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i informacyjnej, - organizowanie zawodów i imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, - udział w organizowanych formach współzawodnictwa sportowego na szczeblu lokalnym i wojewódzkim, - organizowanie obozów i zgrupowań sportowych, - organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w kierunku sportowego wychowania młodzieży, - rozwój róznych dyscyplin sportowych, - propagowanie sportu w życiu społeczno- kulturalnym, - organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na imprezy sportowe, - organizowanie zajęć treningowych drużyn młodzieżowych i drużyny seniorów, -udział w rozgrywkach drużyn młodzieżowych i drużyny seniorów, - pomoc społeczna w szczególności pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, - pomoc w zakupie sprzętu sportowego, - utrzymanie w należytym stanie obiektów sportowych, - zapewnienie stałej opieki wykwalifikowanych trenerów

Dane naszego OPP: