Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 1. organizowanie zajęć socjoterapeutycznych w celu rozładowania napięć emocjonalnych 2. uczenie rozwiązywania problemów życiowych bez uciekania się do nadużywania alkoholu, narkotyków, działalności przestępczej 3. uczenie koleżeństwa, przyjaźni, solidarności, umiejętności bycia w grupie 4. zachęcanie członków i osoby będące w kręgu zaiteresowania Stowarzyszenia do czynnego uprawiania sportu i udzielanie osobom go uprawiającym pomocy organizacyjnej, metodycznej i materialnej oraz nagradzanie osiągających dobre wyniki sportowe 5. wspieranie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 6. udzielanie pomocy organizacyjnej, materialnej klubom i organizacjom sportowym w celu umożliwienia społeczności lokalnej uczestnictwa w imprezach sportowych 7. prowadzenie działalności gospodarczej 8. organizowanie dożywiania i pomoc w zakupie sprzętu sportowego umożliwiającego uczestnictwo w zajęciach sportowych 9. inicjowanie,

Dane naszego OPP: