Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 )Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 2 )Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3 )Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4 )Upowszechnienie, w szczególności wśród członków OSP, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. 5 )Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 6 )Działania na rzecz ochrony środowiska. 7 )Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej 8 )Organizacja kolonii i obozów wypoczynkowych dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i innych. 9 )organizacja wieczorków towarzyskich i imprez kulturalnych dla członków OSP i ich rodzin

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000071252
  • e-mail: ospkcynia@vp.pl
  • Adres: UL. LIBELTA 11, 89-240 KCYNIA