Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja imprez sportowych, mistrzostwa gminne, w dyscyplinach popularnych i uprawianych w środowisku wiejskim. Przygotowanie reprezentantów gminnych do udziału w zawodach powiatowych, strefowych i wojewódzkich. Organizowanie rozgrywek dla trampkarzy. Pomoc klubom sportowym, będącym członkami gminnego zrzeszenia, w pozyskaniu środków finansowych do prowadzenia bieżącej i systematycznej działalności statutowej. Udział w imprezach sportowych,turniejach,zaw odach,w ramach różnorakich mistrzostw szczebla: gminnego,powiatowego,wo jewódzkiego oraz krajowego. Współdziałanie w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu z właściwymi instytucjami i organizacjami. Rozwijanie i propagowanie wychowania fizycznego, sportu poprzez ogłoszenia, komunikaty, plakaty, publikowanie artykułów w prasie lokalnej, internecie,wyników z zawodów, zdjęć.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000071165
  • e-mail: wielip@wp.pl
  • Telefon: 756106256
  • Adres: ALEJA WOJSKA 10, 58-400 KAMIENNA GÓRA