Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

wspieranie uczniów i nauczycieli ILO w Rzeszowie Fundacja Pomocy Szkole im. ks. Stanisława Konarskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie pod tym samym patronatem, została ustanowiona przez ówczesnego dyrektora szkoły Ryszarda Kisiela oraz rodziców fundatorów- założycieli dnia 18 marca 1992 roku. Inicjatywie tej przyświecała idea uaktywnienia środowiska rodziców, nauczycieli, uczniów, oraz organów administracji rządowej i samorządowej. Powołano ją jako Organizację Pożytku Publicznego dla podejmowania, prowadzenia i popierania wszelkich inicjatyw, które służyłyby wszechstronnemu kształceniu i wychowaniu młodzieży. Główne cele Fundacji i obszary działań to podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej i kulturowej. To także szczególna waga nadana edukacji, oświacie i wychowaniu naszych uczniów, w kontekście świetlanej tradycji tej Szkoły, jej wybitnych wychowanków jako wzorców godnych poznania i naśladowania. Stąd istotne zadanie ochrony dóbr kultury i ich kultywowanie a także upowszechnianie ekologii, zdrowego stylu życia, a w jego ramach kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: