Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- organizowanie i rozwijanie kultury; - dążenie do objęcia swoją działalnością jak największej ilości mieszkańców; - stałe podnoszenie poziomu sportowego; - udział w lokalnym i ponad lokalnym życiu sportowym; - organizowanie imprez, zawodów i szkoleń sportowych; - kształtowanie prawidłowych postaw moralnych i pozytywnych cech osobowościowych;

Dane naszego OPP: