Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury jest organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk, działającą na rzecz rozwoju nieprofesjonalnych artystów kultury robotniczej, prowadzącą działalność pożytku publicznego. Celem stowarzyszenia jest stworzenie warunków dla rozwoju nieprofesjonalnych twórców, dążenie do powszechnego uznania twórczości robotniczej, jako istotnego nurtu w kulturze narodowej.Stowarzyszenie kontynuowało działania wspierające swoich członków poprzez organizację plenerów, spotkań warsztatowych, jak również było organizatorem wystaw w tym poplenerowych.

Dane naszego OPP: