Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie edukacji, rehabilitacji. Zakup sprzętu wspomagającego alternatywne metody komunikacji \(AAC\) oraz sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych. Działalność informacyjna, szkoleniowa wspierająca nauczycieli, terapeutów i rodziców dzieci niepełnosprawnych. Organizowanie wycieczek, konkursów, przeglądów artystycznych o charakterze integracyjnym o zasięgu regionalnym i wojewódzkich. Organizowanie wystaw pokonkursowych dla społeczności lokalnych. Organizowanie szkoleń z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu, alternatywnych metod porozumiewania się dla nauczycieli terapeutów oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. Opracowywanie i wydawanie pomocy dydaktycznych dla dzieci z zaburzeniami w porozumiewaniu się.

Dane naszego OPP: