Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje osoby niepełnosprawne, oraz ich rodziny mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie może inicjować różne formy pomocy dla osób niepełnosprawnych w sprawach poprawy zdrowia , warunków socjalnych, sytuacji materialnej, przygotowania do życia i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. Aktywizacja społeczeństwa na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i rozwijanie ruchu samopomocowego ludzi zdrowych. Prowadzenie warsztatów Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych z tereny powiatu. Działania na rzecz prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu

Dane naszego OPP: